O nas

Zakątkowe zajęcia

Nasza praca opiera się o zasadę:
KAŻDE DZIECKO MA SWÓJ CZAS NA ROZWÓJ

Rozumiemy, że wiek kalendarzowy dziecka często nie pokrywa się z wiekiem rozwojowym.
Fundamentem pracy wychowawczo-edukacyjnej jest Podstawa Programowa, ale uwzględniamy różne metody nauczania i różne metody pracy z dziećmi:
– Edukację matematyczną prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– Metodę dobrego startu prof. M. Bogdanowicz
– Pedagogikę zabawy
– Elementy integracji sensorycznej

Każdego dnia realizujemy ciekawe zajęcia starając się, by w każdym znalazły się elementy językowe, badawcze, przyrodnicze, matematyczne, plastyczne i ruchowe.
Najważniejsze jest to, by zajęcia sprawiały dzieciom przyjemność, były radosne i rożnorodne.
Kontakt ze sztuką (Teatr, Muzea, Koncerty) oraz współpraca z organizacjami oświatowymi np. z Biblioteką Dzielnicową, czy CNK również wzbogacają dzieci o nowe doświadczenia i mają wpływ na ich rozwój.
Nie zapominamy również, że zabawa to nieodłączny element codzienności niezastąpiony żadną inną formą aktywności.
Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych:
– uczą się języka angielskiego
– biorą udział w zajęciach umuzykalniających
– w ramach Klubu Małego Badacza poznają świat
– interpretują świat na zajęciach artystyczno-twórczych

Skip to content