INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Przedszkola Nr 162 „ Saski Zakątek” wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku). W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary:

  • Wejście do budynku
  • Ogród
  • Bramy wjazdowe

System monitoringu służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochronie mienia placówki.

Monitoring nie obejmuje:

  • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
  • pomieszczeń sanitarno-higienicznych,  szatni 

Administratorem (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) gromadzonych za pośrednictwem monitoringu danych osobowych jest placówka oświatowa. Dane będą wykorzystywane przez okres do 3 miesięcy. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z placówką oświatową (np. firmie dostarczającej system monitorowania). Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Podstawą prawną dla wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich uzupełnienia, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO – na zasadach określonych w RODO.

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: p162_ido@dbfopld.waw.plSkip to content