Kącik dla rodzica

WAŻNE DOKUMENTY:

Statut

OPŁATY

Stawka żywieniowa  15 zł za 3 posiłki

Zestawienie należności za przedszkole wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi  do realizacji przelewu dostępne jest w aplikacji  iprzedszkole. Opłaty za żywienie dokonywane są w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy: 61103015080000000550559137

Wpłaty dobrowolnej darowizny  dokonywane są w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy 36103015080000000550559102 Prosimy zwrócić uwagę i pamiętać, aby w treści przelewu wpisać Imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie państwo wpłaty

Wpłat należy dokonywać do 10 każdego miesiąca

Skip to content